Velkommen til malermestrene i Rogaland

Mestrene i Rogaland Maler- og Byggtapetsermesterlaug representerer den solide og seriøse delen av en bransje mange påstår de kan utføre arbeid i. Vi vet hva som kan gå galt om det er sviktende forståelse for fagets kvaliteter.