Hvorfor bli medlem i lauget?

Når du er ferdig utdannet som maler eller byggtapetserer går det mange veier videre. Den vanligste veien er å ta mesterutdanning i fagene.
Når du er ferdig utdannet som mester søker du å bli opptatt som medlem i laug, og gjennom laug blir du automatisk tilsluttet MLF Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund.

Også fagfolk trenger impulser!
Som medlem av Laug/MLF er du en del av et stort fellesskap som består av nærmere 800 malermestre og byggtapetsermestre.
Gjennom lauget får du møte kolleger, leverandører og andre som gir deg nye faglige impulser, som igjen gjør hverdagen lettere. Lauget gir deg også et sosialt fellesskap.
Medlemmer i MLF får en rekke medlemsfordeler, både direkte og indirekte gjennom ulike tilbud og gjennom organisasjonsarbeid lokalt og sentralt. Du vil ha mange litt uspesifiserte fordeler av å delta i et faglig miljø med tilhørende diskusjoner og mulighet for faglig utvikling og kompetanseutvikling.
Medlemsfordelene er nå samlet i Innkjøpstorget trykk her for å se fordelene.

Medlemskap er et kvalitetsstempel!

Medlemskap forbedrer bunnlinjen din!

Gå inn på denne linken så finner du mye mer utfyllende om det å bli medlem

Søknadsskjema for medlemsskap finner du her. Medlemsskap i NHO er obligatorisk, bruk dette skjemaet. Mester i medlemsbedrift bruker dette skjemaet.