Fellesskap forplikter

Organiserte håndverkere har en felles interesse i å opptre seriøst og med faglig tyngde. Rogaland Maler- og byggtapetsermesterlaug bidrar til å skape en plattform hvor de organiserte håndverkerne i vårt fag kan holde sammen mot useriøse interesser og være en trygg plattform for våre kunder.

Gjennom faglig fellesskap og sosialt påtrykk er vi opptatt av at våre konkurrenter og kollegaer i lauget oppfører seg seriøst og skikkelig overfor sine kunder.

Lauget er en intresseorganisasjon for medlemsbedriftene i Rogaland. Vi arbeider med rekruttering og opplæring til bransjen.

Skal du ha utført maling, tapetsering, gulvlegging m.m ?
Ta kontakt med en av våre medlemsbedrifter for avtale om befaring og ett uforpliktende pristilbud.

Våre medlemsbedrifter utfører de fleste arbeidsoppdrag, som for eksempel:
Innvendige malerarbeider
Dekorative- og gamle malingsteknikker
Tapetsering
Gulvbelegg
Vinylbelegg på vegger og gulv i våtrom
Sliping og lakkering av parkettgulv
Utvendige tre- og murfasader
Malingsfjerning på mur- og trefasader
Nybygg-oppussing-rehabilitering

Våre medlemmer er tilknyttet en lokal klagenemnd for malerfaget. I tett samarbeid med Håndverkerklagenemnda gjør vi det enklest mulig for deg å klage på utført arbeid.

.

Hvorfor bli medlem i lauget?

Når du er ferdig utdannet som maler eller byggtapetserer går det mange veier videre. Den vanligste veien er å ta mesterutdanning i fagene.
Når du er ferdig utdannet som mester søker du å bli opptatt som medlem i laug, og gjennom laug blir du automatisk tilsluttet MLF Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund.

Også fagfolk trenger impulser!
Som medlem av Laug/MLF er du en del av et stort fellesskap som består av nærmere 800 malermestre og byggtapetsermestre.
Gjennom lauget får du møte kolleger, leverandører og andre som gir deg nye faglige impulser, som igjen gjør hverdagen lettere. Lauget gir deg også et sosialt fellesskap.
Medlemmer i MLF får en rekke medlemsfordeler, både direkte og indirekte gjennom ulike tilbud og gjennom organisasjonsarbeid lokalt og sentralt. Du vil ha mange litt uspesifiserte fordeler av å delta i et faglig miljø med tilhørende diskusjoner og mulighet for faglig utvikling og kompetanseutvikling.
Medlemsfordelene er nå samlet i Innkjøpstorget trykk her for å se fordelene.

Medlemskap er et kvalitetsstempel!

Medlemskap forbedrer bunnlinjen din!

Gå inn på denne linken så finner du mye mer utfyllende om det å bli medlem

Søknadsskjema for medlemsskap finner du her. Medlemsskap i NHO er obligatorisk, bruk dette skjemaet. Mester i medlemsbedrift bruker dette skjemaet.

Laugsformann er Tor Njærheim.

Rogaland maler- og byggtapetsermesterlaug
c/o Didrik Nysted AS
Stokkamyrveien 3A