Garantert saksbehandling og garanti

Lauget har en skjønnskomité, som kan bidra til å løse konflikter gjennom å avgi en uttalelse om utført arbeid.
Skjønn bestilles ved laugets kontor. Du kan bestille skjønn for alle typer arbeider utført innenfor fagområdet for maler- og gulvleggerfaget.

Skjønn kan utføres også for andre enn medlemsarbeider
Har du et arbeid dere ikke er fornøyde med – privat forbruker eller bedrift? Et skjønn kan være med på å løse opp i mange problemer for dere. Du får et nytt uavhengig vedtak. Lauget utfører også skjønn på arbeid som er utført av ikke-medlemmer.

Skjønn kan bestilles for alle typer arbeid innenfor fagfeltet maler- og gulvleggerfaget.
Ta kontakt med lauget på epost skjonn@malermesterlauget-rogaland.no.

Våre medlemmer er kollektivt tilsluttet garantiordningen til Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF).

Bestemmelser for MLFs garanti overfor forbrukere kan du se her.

Nærmere om garanti og reklamasjon:
Garantiordningen for forbrukere
Klageordningen for forbrukere
Klageskjema

Bruk dette skjemaet når du skal bestille skjønn: