Våre medlemmer er din lokale malermester

Våre medlemmer er med i et nasjonalt fellesskap, men du vil helt sikkert benytte deg av en lokal håndverker. Du finner dem her:

NORD-ROGALAND:

MALERMESTERFIRMA EMBERLAND AS

Postboks 1340 Gard, 5507 HAUGESUND
52713291
52716252
Send e-post

LANGELANDSVIK AS

Rådhusvegen 41, Postboks 223, 5575 AKSDAL
52779161
Send e-post
www.langelandsvik.no

RISANGER & SØNN AS

Svehaugstemmen 6, 5535 HAUGESUND
52711515
52735521
Send e-post
www.risanger-sonn.no

VELDE’S MALERSERVICE AS

Postboks 52, 4276 VEDAVÅGEN
52824750
52820646
Send e-post
www.veldes.no

 

SØR-ROGALAND:

BØ & MADLAND AS

Rothaugane 10, 4362 VIGRESTAD
48003215
Send e-post

JOHN HAUGVALDSTAD AS

Tastagaten 45, 4007 STAVANGER
93007100
Send e-post
http://www.haugvaldstad.no

MALERFIRMA TUNGE AS

Erik Aanestadsvei 6, 4070 RANDABERG
51417051
Send e-post

MALERMESTER IVAR-HÅKON UELAND

Breidenjå 1, 4360 VARHAUG
48106520
Send e-post

DIDRIK NYSTED AS

Luramyrveien 1, 4313 SANDNES
51961999
Send e-post
www.nysted.no

JOHNNY NORDAHL, BYGGTAPETSERMESTER

Røværgaten 3 B, 5537 HAUGESUND
52728944
Send e-post

MALERMESTER ANDERS NJÆRHEIM

Nordsjøvegen 1800, 4365 NÆRBØ
51430090
Send e-post

MALERMESTER K. MEYER AS

Jærveien 138, 4321 SANDNES
90102592
51621362
Send e-post

SØRENSEN & BRU AS

Marsteinveien 4, 4028 STAVANGER
90939479
Send e-post

MALERMESTER ARILD NJÆRHEIM AS

Luramyrveien 61, 4313 SANDNES
51631066
51631068
Send e-post

MALERMESTER PEDER E. VIK AS

Strandgata 41, 4307 SANDNES
51620250
51620251
Send e-post
www.malermestervik.no

TH. FORSELL AS

Postboks 93 FORUS, 4041 HAFRSFJORD
51570095
Send e-post
www.forsell.no

GOA MALERSERVICE AS

Nådlandsknausene 25, 4034 STAVANGER
51579880
51579882
Send e-post

MALER OG BYGGTAPETSERMESTER HENRIKSEN AS

Varabergstubben 12, 4051 SOLA
93442155 93442663
51641626
Send e-post
www.malerhenriksen.no

MALERMESTER ERNST A. STANGELAND

Vagleskogveien 53, 4322 SANDNES
97572666
Send e-post