Dette er våre viktige samarbeidsparter

På denne siden samler vi lenker til samarbeidspartnere og aktuelle informasjonskilder. Det er lenke til de respektive i bildene.

Våre medlemmer er også organisert i Maler- og byggtapetsermestrenes Landforbund (MLF). MLF er en interesseorganisasjon for seriøse håndverkere. Samtidig er de vår portal til arbeidsgiverorganisasjonen NHO.

.

Er du fargerik? er bransjens hjemmeside for å vise ungdom at malerfaget har mange kvaliteter og interessante utfordringer. Vårt fag er et fag å vokse i.

.

Byggopp er forkortelsen for Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk i Rogaland. Byggopp hjelper våre medlemmer med oppfølging av lærlingene og bidrar til å skaffe ungdom læreplass i våre medlemsbedrifter.

.

Fagrådet for våtrom forvalter bransjenormen for hvordan våtrom skal bygges opp for å holde god faglig standard og holde tett i mange år. Rådet har også meninger om hvilke produkter som kan benyttes sammen i systemer.

.

Ifi.no er bransjens idéspreder. Gjennom ulike prosjekter, inspirasjonshefter og hjemmesiden ifi.no sprer de inspirasjon om hva fagets aktører kan utføre hjemme hos deg – eller på din arbeidsplass.

.

Maleren er malermestrenes eget fagblad.